Biz hakda

“YuYao Lin hui” plastik enjamlar zawody 2006-njy ýylda döredildi

“YuYao Lin hui” plastik enjamlar zawody 2006-njy ýylda döredildi. Bu ýöriteleşdirilen gamçy howpsuzlygy kabeli, “Whiplok”, “Whipblock”, “Whip Sock” çäklendirmeleri, turba gysgyçlary, şlang şkaflary, bahar rulony gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat etmekde ýöriteleşen häzirki zaman kärhana. çyzyk, Turbanyň partlama zynjyry, partlama garşy kabel, turba polat ýüp, awtoulag polat sim arkan, polat sim ýüp, Önümi özleşdirmek, zynjyr ýasamak. Kompaniýada güýçli tehniki güýji bolan hünärmen dizaýn topary we ökde operatorlar bar. Önümler ýurduň ähli welaýatlarynda we şäherlerinde gowy satylýar we belli kärhanalary uzak möhletleýin üpjün edijilerdir.

Zawod hakda

Häzirki wagtda zawodymyzda 10 işgäri bar, meýdany takmynan 1000 kub metr bolup, ol turba ekstruziýasy we sim çyzgy ussahanasy, gurnama we konfigurasiýa ussahanasy, ýüp kesmek ussahanasy we alýumin ýeňli ekstruziýa ussahanasyna bölünýär. Enjamda 6 sany turba ekstruding maşynlary, 2 sim iýmitlendiriji maşyn, 3 sany ýüp kesiji maşyn, 4 sany gidrawlik möhürleýji enjam we 2 sany gaplaýyş enjamy bar. Sim ýüpüni sazlamak üçin ähli talaplaryňyza laýyk bolup biler.

nmutyyr

rtefdghf

tyghfjhg

bnvcutyr

Biziň wezipämiz

Biziň wezipämiz "her kim howpsuzlyk" .Kärhana "ilki bilen hil, ilki müşderi" ýörelgesine eýerýär; Dogruçyllygyň, berjaý etmegiň we oýlanyşykly hyzmatyň esaslary, "tapawutly şahsyýet, ýokary hilli we arzan baha" önümi ösdürmegiň strategiýasy.

Hyzmatymyz

"Tehniki marketing we hyzmat hünäri" marketing strategiýasy, müşderilere ýokary hilli we ajaýyp hyzmat önümleri bermek arkaly müşderileriň ynamyny we goldawyny gazandy.