Habarlar

  • Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr

    1/8 “* 20 1/4” , Olar 3 mm galvanizli polat simden öndürilýär. 600 kg agyrlykdaky agyr ýük götermek üçin niýetlenendir. 3/16 ″ * 28 ″. Olar 5 mm galvanizli polat simden ýüpden 1,5 tonna howpsuz ölü ýüküne çenli öndürilýär. 1/4 ″ * 38 ″ , ...Koprak oka »

  • Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr

    Kabel torlaryny birleşdiriji (şeýle hem bilinýär: kabel torlary, torlar, sim tor örtügi, orta labyr tor, tor, kabel ulgamy, optiki süýüm tor, ýer seti) kabel tor ulanylyşy: her dürli alýumin geçirijisi bolanda elektrik energiýasy gurluşyk polat birikmesi we izolýasiýa sim, ýer simleri, optiki süýüm, ...Koprak oka »

  • Iş wagty: 15-2021-nji sentýabr

    Şlang Hobbles, şeýle hem turba gysgyçlary, şlang birikmesi kesilmedik ýagdaýynda heläkçiligiň öňüni almak üçin aýlanýan we beýleki ýokary basyşly şlanglary goramak üçin ulanylýar. API ülňüleri, aýlanýan şlangyň howpsuzlyk gysgyçlary üçin iň az 16,000 funt güýji talap edýär. Howpsuzlygymyzda giňişleýin synag ...Koprak oka »